A közösségi szolgálatról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény6.§ (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Az iskolai közösségi szolgálat fogalma

A köznevelési törvény szerint a „közösségi szolgálat (...) szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely az egyén személyiségének fejlesztése mellett a közösség érdekeit is szolgálja.
Az iskola a 9-11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg a közösségi szolgálat teljesítését. Ettől az ütemezéstől indokolt esetben el lehet térni.

A közösségi szolgálat területei:
a)egészségügyi,
b)szociális és jótékonysági,
c)oktatási,
d)kulturális és közösségi,
e)környezet-és természetvédelmi,
f)katasztrófavédelmi,
g)közös sport-és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Az iskolai közösségi szolgálat olyan fogadó szervezeteknél végezhető, amelyekkel az iskola együttműködési megállapodást kötött. Egyéb fogadó szervezetnél végzett közösségi szolgálatról az iskolai koordinátorral előzetesen kell egyeztetni.

Az iskola is szervezhet olyan tevékenységet, amely alkalmas közösségi szolgálat teljesítésére.

A 2 tanulót fogadó intézménynek - az egészségügyi területen minden esetben - mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálat helyszínén a tevékenység alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető. (A teljesítésbe 16 év alatt a tanítási napokon legfeljebb 2 óra, egyéb napokon legfeljebb 3 óra számítható be, heti 6 óra tanítási időszakban, míg ezeken kívüli időszakban heti 12 óra lehet.) (A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes heti tizennyolc órát teljesíthet.) A helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

Módosultak a közösségi szolgálat igazolható óraszámai tudtuk meg a Köznevelési törvény végrehajtási rendeletéből. 133.§ 7. bek.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

Ennek lényege, hogy minden tanuló többféle lehetőség közül választhat magának olyan feladatot, amelyet a fogadó intézmény felnőtt képviselője felügyel és irányít. A tanári kapcsolattartás mellett végezhető a közösségi szolgálat folyamatosan.

A kiosztott nyomtatott jelentkezési lap, szülői hozzájárulás kitöltése és aláírása után lehet az iskolai koordinátorral és osztályfőnökökkel együttműködve közösségi szolgálatot vállalni.

Lehetőség szerint megadtuk azoknak az intézményeknek nevét, amelyekkel eddig együttműködési megállapodást kötöttünk az adott területen.

 

Megállapodási szerződésünk van:

TELEPÜLÉS SZERVEZET
BÉKÉS

Békés Járásbíróság

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Békési DAC

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet

Békési Városvédő és Szépítő Egyesület

Élet fája Pünkösdi Gyülekezet Békés

Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

Hétkrajcár Egyesület

Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Békés

Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

Szent Lázár Alapítvány Békés

Szentháromság Plébánia- Római Katolikus Egyházközség

Békési Futball club

Megyei hatókörű szerződések

Ha a településen nem fogadják el a megyével kötött szerződést, akkor újat kell kötni a települési szervezettel.

Békés megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége

Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete

Békéscsaba

Békéscsabai Atlétikai Club

MIVA Bölcsi Nonprofit Kft Békéscsaba

Mezőmegyer Sportjáért Egyesület

Bélmegyer

Bélmegyer Község Önkormányzata

Bélmegyeri Óvoda és Konyha

Csárdaszállás

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Csárdaszállás

Dévaványa

Dévaványai Általános Művelődési Központ

Doboz Dobozi Gondozási Központ
Füzesgyarmat

Füzesgyarmati Kastélypark Kft.( Fürdő)

Füzesgyarmati Református Egyházközség

Füzesgyarmati Állatpark és vadfarm alapítvány

Gádoros

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Gondozási Központja

Gyomaendrőd

Hencz-Werstling Birkózó Sportegyesület Gyomaendrőd

Gyula

Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

Komádi

Kerek Egy Ég Alatt Óvoda és Bölcsőde Komádi

Komádi Polgárőr Egyesület

Kondoros

Legendák Földje Közhasznú Alapítvány Kondoros

Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsöde

Körösladány Református Egyházközség
Körösszakál Sportegyesület
Körösszegapáti

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat

Körösújfalu Körösújfalu Község Önkormányzata
Köröstarcsa Köröstarcsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Napköziotthonos óvoda és bölcsőde
Magyarhomorog

Magyarhomorógi Idősek Otthona

Medgyesegyháza

Szent Mihály Plébánia Medgyesegyháza

Boldog Otthon Alapítvány

Mezőberény

Alföld Turista Egyesület Mezőberény

Mécses Szolgáló Közösségi Egyesülete Mezőberény

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Mezőberény

Tízváros Alapítvány Mezőberény

Katicabogár Evangélikus Óvoda

Mezőhegyes

József Attila Általános Művelődési Központ Mezőhegyes

Murony Murony Község Önkormányzata
Orosháza Evangélikus Egyházközség
Püspökladány

Segítő Kezek Szociális Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Püspökladány

Sarkad Kinizsi Labdarúgó Egyesület
Szarvas

Körös-szögi Kistérségi Szociális és gyermekjóléti Intézmény Szarvas

Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény  Szarvas

Szlovák Általános Iskola Óvoda és Kollégium Szarvas

Tarhos

Tarhos Község Önkormányzata

Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület ( Libás tanya)

Újiráz Önkormányzat
Újkígyós Aranykalász Lovas klub
Vésztő

Mágori Horgász Egyesület Vésztő

Önkéntes Polgárőr Egyesület

Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár Vésztő

Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde

 

Csak olyan tevékenység számít közösségi szolgálatnak, amelyért nem kapnak a diákok fizetést, társadalmilag hasznos és valamelyik közösség javát szolgálja.

Szeretnénk, ha a vidéki tanulók – a lehetőségekhez mérten – a lakóhelyükön végezhetnék ezt a közösségi szolgálatot. Több környező településen is vannak fogadó intézmények, illetve várjuk az Önök által/általatok javasolt helyi intézmények vezetőinek nevét, elérhetőségét, hogy felvehessük velük a kapcsolatot.

A közösségi szolgálat során a tanulók naplót vezetnek, amelyben rögzítik számukra, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytattak, valamint ők is feljegyezhetik élményeiket, tapasztalataikat. Ha van rá lehetőség, javasoljuk, hogy a közösségi szolgálat során a tanulók készítsenek fényképeket, rajzokat, esetleg kisfilmet is a munkájuk dokumentálására.

TÖRVÉNYI HÁTTÉR:
http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=T%C3%B6rv%C3%A9nyi%20h%C3%A1tt%C3%A9r

Reméljük, hogy minden diákunk megtalálja azt a területet és intézményt a lehetőségek közül, ahol örömmel és sikeresen tudja teljesíteni a közösségi szolgálatot.

Egeresi Julianna
a közösségi szolgálat koordinátora

   PROGRAM NAPTÁR

   INFORMÁCIÓK

OM azonosító: 203109

Teljes név: Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Felnőttképzési ny. sz.: E-000294/2014
Cím: 5630 Békés, Hőzső u. 39.
Tel./Fax: 06 (66) 411-577
E-mail: info[KUKAC]gff-bekes.hu

Fenntartónk és működtetőnk:

Gál Ferenc Főiskola, a Szeged-Csanádi Egyházmegye felsőoktatási intézménye
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
www.gff-szeged.hu

 mtesz banner 2017

banner tiop113gff bekes palyazat fokrol fokra sgff bekes elmenypedagogia

emmi logo
logo ntp b thumb

 

efop 3 3 2 16 2016 00351 c fekvohatartalanul logo gffbekes essd certificate